پتینه کاری پلی استر

امروزه استفاده ازاشیا ولوازم ازجنس پلی استر بصورت خام در پتینه کاری بسیار مرسوم و شایع شده است.این اشیا از مجسمه های تزیینی گرفته تا ظروف و انواع قاب وهمچنین میز وصندلی وسایر لوازم خانگی وحتی مجسمه های آدمی شخصیتهای مختلف که پتینه کار باخلاقیت و هنر خویش به این اشیاء جان تازه می بخشد.

استفاده از پتینه برنزی وکرومی وحتی نقره ای برروی اشیا پلی استری می تواند شکل فلزی به آنها ببخشد.

همچنین پتینه باطرح سنگ بر روی پلی استرها وایجاد حالت کهنگی در اشیا(زیر خاکی) به کمک هنرپتینه کاری از نمونه های کارهای پتینه پلی استر می باشد.